2. Memoriál Jozefa Dobrotku - Propozície

Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava pod záštitou Zväzu potápačov Slovenska, si vás dovoľuje pozvať na 2. ročník Memoriálu Jozefa Dobrotku v orientačnom potápaní, ktorý sa uskutoční na jazere Zlaté piesky v Bratislave, v termíne 26. - 28. mája 2017.
Pre tento dátum sme sa rozhodli, aby ste využili transfer medzi 1. kolom Svetového pohára na jazere Curiel/Modena/Taliansko a 2. kolom Svetového pohára na jazere Nordhausen/Reinsdorf/Nemecko. Veríme, že sa nášho podujatia zúčastníte a po dlhých rokoch opäť zažijete atmosféru Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.
Celé podujatie je venované spomienke na dlhoročného člena Zväzu potápačov Slovenska, ktorý športovému potápaniu venoval celý svoj život. Jozef Dobrotka bol členom KŠP NEPTÚN Bratislava, kde začal svoju pretekársku činnosť. Bol viacnásobným rekordérom a majstrom Slovenska. Po ukončení športovej kariéry sa venoval riadeniu klubu KŠP NEPTÚN Bratislava a trénerskej činnosti. Dlhé roky vo Zväze potápačov Slovenska pracoval ako generálny sekretár a člen športovej komisie. Bol našim reprezentačným trénerom v orien- tačnom potápaní (1993 - 2005) a jemu vďačíme, že nás priviedol k tomuto úžasnému športu. Česť jeho pamiatke. 1948 - † 2007.

Sport divers club NEPTUN Bratislava under the auspices of Slovak Divers Association is delighted to invite you to Jozef Dobrotka 2nd Memorial in underwater orienteering which will take place at Zlaté Piesky Lake in Bratislava on May 26th – 28th 2017.
We agreed on this date to utilize the transfer between 1st round of World Championship at Lake Curiel/Modena/ITA and 2nd round of World Championship at Lake Nordhausen/Reinsdorf/DE. We hope you will participate and after many years you experience the atmosphere in Bratislava, the Slovak capital.
The event is dedicated to the memory of Slovak Divers Association veteran who dedicated his entire life to sports diving. Jozef Dobrotka was a member of Sport divers club Neptun Bratislava where he started his sportsman career. He was multiple recordman and Slovak champion. After terminating his active career he devoted himself to coaching and managing SDC Neptun Bratislava. He was General Secretary and a member of sports committee at Slovak Divers Association for many years. He acted as Slovak representation coach in underwater orienteering (1993 – 2005) and we thank him for bringing us to this incredible sport. Honor his memory. 1948 - †2007.

  

Propositions Memorial JD ENG

Propozície Memorial JD SVK

 


Späť na vrch