Aktualizácia súťažných poriadkov LM, SL a M SR

Dokumenty 

Súťažný poriadok, Liga mládeže 

Súťažný poriadok, Slovenská liga, kat. A,B 

Súťažný poriadok, Majstrovstvá SR boli aktualizované. 

Zapracované boli zmeny odsúhlasené na zasadnutí Športového výboru zo dňa 13.12.2019


Späť na vrch