Členské príspevky

 

Ročné členské príspevky :
Členske príspevky 
na rok 2019 je nutné zaplatiť  do 10.12.2019  na účet Prezídia ZPS : č.ú. SK3811110000006600999003

KLUB..............................40,00 EUR

Člen vo veku nad 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..........................15,00 EUR

Člen vo veku do 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu .............................10,00 EUR

Individuálny člen ................20,00 EUR

Člen vo veku nad 62 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..............................3,00 EUR

Individuálny člen nad 62 rokov ....................4,00 EUR

Rozhodcovia ................................5,00 EUR


Späť na vrch