Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie:

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Prolongácia inštruktorského oprávnenia:

Inštruktori, ktorí sa nezúčastnili prolongácie v Decembri 2017 a neposlali ani vyplnenú žiadosť o prolongáciu, prosím aby tak urobili najneskôr do 30.04.2018.

Termíny prolongácie:

Predbežne Máj 2018

Žiadosť o prolongáciu + foto prvej dvojstrany potápačskeho pasu kde je uvedené meno, dátum narodenia, číslo pasu a foto.

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Tatiana Nazadová
0949 / 674 462, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

Kalendár akcii Technického výboru ZPS na rok 2018:

 

07.01.2018                       Deň otvorených dverí, skúšobné ponory na bazéne Preveza Sp. Nová Ves, participácia s OK Divers, LE Divers

Máj 2018                          Deň Otvorených dverí PC Košice

Máj 2018                          Eko – Bukovec participácia s PC Košice

Júl 2018                           Spoznaj čaro sveta pod vodnou hladinou /introponory pre rodičov s deťmi/ - bazén Preveza, Sp. Nová ves, participácia s OK                                         Diver a LE Divers

September 2018               Účasť na potápačskom karnevale, Hegyeshalom HU

02.10.2018                       Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky

Október 2018                   Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody

09.12.2018                       Nájdi Mikuláša pod vodou! Introponory pre rodičov s deťmi, s doprovodom inštruktorov potápania s darčekom pre deti –                                              bazén Preveza Sp. Nová Ves participácia s OK Divers a LE Divers

30.12.2018                       Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou – bazén Preveza Sp. Nová Ves,                                                    participácia s OK Divers a LE Divers

 

 

 


Späť na vrch