Kalendár Akcii

 

AKTUÁLNE KURZY:

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk.

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Inštruktorom, ktorým končí obdobie prolongacie bude oznámený termín prolongacie s vystavením certifikátov a nových ID kariet - predbežný termín jeseň 2017.

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Tatiana Nazadová
0949 / 674 462, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

 

 


Späť na vrch