Kontakty

 

Prezident - ŠV Mgr. Štefan Mika

Šaľa - KVŠ Barakuda

0902 /642 592

stefanmika@gmail.com

 

Viceprezident ŠV - Mgr.Pavol Vaculčík

KŠP Žralok Bratislava

0903 649 948

vaculcik@ksp-zralok.com

 

Tajomník ŠV - Patrik Fiala

Bratislava - KŠP Neptun

0907 /731 995

secsc@zps-diving.sk , fialapatrik@gmail.com 

 

Predsedovia komisií a členovia ŠV 

 

PP a RP - Mgr. Pavol Vaculčík

KŠP Žralok Bratislava

 0903 649 948

vaculcik@ksp-zralok.com

 

Orientačné potápanie - Radovan Sečkár

Bratislava - KŠP Neptun

0903 191 894

seckar@chello.sk 

 

UW Rugby - Ing. Andrej Škotta

Bratislava - 1.PHRK

0903 125 530

andrej.skotta@gmail.com

 

Apnea - Martin Ruman

Bratislava - Ocean Devils

0944 625 826

mruman83@gmail.com

 

Rozhodcovia - Martin Kovačovský

Bratislava 

0905 313 138

mpomako@gmail.com

 

Reprezentační tréneri 

 

PP,RP,BF a DPP - Mgr. Štefan Mika, 0902 642 592, stefanmika@gmail.com

OP - Radovan Sečkár, 0903 191 894, seckar@chello.sk

Rugby - Ing. Andrej Škotta,  0903 125 530, andrej.skotta@gmail.com

Apnea - 


Späť na vrch