Kontakty

 

Prezident - ŠV Mgr. Štefan Mika

Šaľa - KVŠ Barakuda

0902 /642 592

stefanmika@gmail.com

 

Viceprezident ŠV - Mgr.Pavol Vaculčík

KŠP Žralok Bratislava

0903 649 948

vaculcik@ksp-zralok.com

 

Tajomník ŠV - Patrik Fiala

Bratislava - KŠP Neptun

0907 /731 995

secsc@zps-diving.sk , fialapatrik@gmail.com 

 

Predsedovia komisií a členovia ŠV 

 

PP a RP - Mgr. Pavol Vaculčík

KŠP Žralok Bratislava

 0903 649 948

vaculcik@ksp-zralok.com

 

Orientačné potápanie - Radovan Sečkár

Bratislava - KŠP Neptun

0903 /191 894

seckar@chello.sk 

 

UW Rugby - Ing. Andrej Skotta

Bratislava - 1.PHRK

 

Apnea - Ing. Ivan Dušenko

Bratislava - Slovakia Freedive Team

0903 /030 980

idusenko@yahoo.com

 

Rozhodcovia - Martin Kovačovský

Bratislava 

0905 /313 138

mpomako@gmail.com

 

Reprezentační tréneri 

 

PP,RP,BF a DPP -Mgr.Štefan Mika,0902 /642 592,stefanmika@gmail.com

OP - 

Rugby -

Apnea -


Späť na vrch