Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2017

Važení členovia oznamujeme Vám, že termín konania zjazdu ZPS v roku 2017 je stanovený
 
                                                                na deň 02.06.2017 - piatok o 12.00 hod. na Wolkrovej ulici 4 v Bratislave.
 
    Podklady k rokovaniu Vám budú zaslané v súlade s zákonnou lehotou.
 

Pozvánka na Zjazd ZPS 2_06_2017
Program Zjazd ZPS 2_06_2017
Delegačný list Zjazd 2017
Návratka Zjazd 2017
Návrh Stanov ZPS 2017
Návrh Rokovací poriadok ZPS 2017
Plan činnosti ZPS 2017 TV,ŠV,Prezidium
Výročná správa ZPS 2016
Výročná správa kontrolora 2016 ZPS
Správa o činnosti Prezidenta a správa výkonného orgánu
Správa o hospodárení ZPS 2016
Daňové priznanie ZPS 2016
Návrh rozpočtu ZPS 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku pre ZPS 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku pre ZPS 2017 dodatok
Návrh kandidáta na voľbu člena odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS

 


Späť na vrch