Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2018

Važení členovia oznamujeme Vám, že termín konania mimoriadneho Zjazdu ZPS v roku 2018 je stanovený
 
                                                                na deň 17.03.2018 - Sobota o 10.00 hod. na Vajanského 9,Ružomberok PENZION BLESK .
 
    Podklady k rokovaniu Vám budú zaslané v súlade so zákonnou lehotou. 


Pozvánka na Zjazd ZPS 17_03_2018 Ružomberok
Program Zjazd ZPS 17.03.2018
Návratka Zjazd 2018
Delegačný list Zjazd 2018
Rokovací poriadok Zjazdu ZPS
Návrh rozpočtu ZPS 2018
Výročná správa ZPS za rok 2017
Výročná správa o činnosti kontrolóra ZPS2017
Audítorská správa ZPS 2017

Späť na vrch