Oznam a dokumenty k mimoriadnemu Zjazdu ZPS 2018

Važení členovia oznamujeme Vám, že termín konania mimoriadneho Zjazdu ZPS v roku 2018 je stanovený
 
                                                                na deň 05.01.2018 - piatok o 16.00 hod. na Vajanského 9,Ružomberok PENZION BLESK .
 
    Podklady k rokovaniu Vám budú zaslané v súlade so zákonnou lehotou. 

Žiadosť o zvolanie mimoriadneho Zjazdu ZPS
Pozvánka na mimoriadny Zjazd ZPS 2018
Program mimoriadneho Zjazdu ZPS 2018
Návratka mimoriadny Zjazd ZPS 2018
Delegačný list mimoriadny Zjazd 2018
Stanovy ZPS 2018
Rokovací poriadok Zjazdu ZPS
Dodatok k Stanovám ZPS 2018 č.1.
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 13.07.2016 Bratislava  bod 7
Späť na vrch