Propozície MSR 2019 Bratislava

Propozície M SR 2019 Bratislava

Limity M SR 2019

Dokument s detailami o zabezpečení ubytovania bude doplnený v najbližších dňoch. 

Ubytovanie je predbežne rezervované na Slnečných jazerách v Bungalovoch Senec. Záujem o ubytovanie je potrebné nahlásiť na sekretariát ZPS do 29.4.2019.


Späť na vrch