Schválené nové súťažné poriadky LM, SL a M SR

Na zasadnutí ŠV 2.5.2019 boli schválené a doplnené zmeny:

Súťažný poriadok LM 2.5.2019

Súťažný poriadok SL 2.5.2019

Súťažný poriadok M SR 2.5.2019


Späť na vrch