Športový výbor - úvod

Športový výbor ZPS riadi činnosti týkajúce sa športovej činnosti ZPS, štátnej športovej reprezentácie a centier talentovanej mládeže, prípadne s tým súvisiace záležitosti.

 


Späť na vrch