Zápisy zo zasadnutia

2019 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019 - v.2 - oprava v bode 13b) 31.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019

 Prezenčná listina - zasadnutie prezídia 21.5.2019

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019 - v2 - oprava dátumov v bode 2

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019

Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 8.2.2019
Prílohy zápisnice zo dňa 9.2.2019
Príloha č. 1: Plán o činnosti prezídia na rok 2019 
Príloha č. 2 : Plán činnosti ŠV na r.2019
Príloha č. 3 a 6: Správa o činnosti TV za rok 2018 a plán na rok 2019
Príloha č. 4: Správa o činnosti prezídia za rok 2018
Príloha č. 5:  Správa ŠV ZPS rok 2018
Príloha č. 7: Aktualizované súťažné poriadky LM a SL
Príloha č. 8:  Štatút reprezentanta ZPS
Príloha č. 9:  Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných náhrad na akciách ZPS
 

 

2018

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 13.12.2018 Prezenčná listina, 13.12.2018
Zápis zo zasadnutia prezídia 28.9.2018 Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 28.9.2018
Prílohy zápisnice zo dňa 28.9.2018
Príloha č. 1 Vyjadrenie TV na list od p.Zápecu
Príloha č. 2 Správa ME juniorov Instanbul 2018
Príloha č. 3 
Príloha č. 4 Správa MS Freediving Lignano 2018
Príloha č. 5 Správa ME v OP Gyekenes 2018
Príloha č. 6 Limity ŠV ZPS pre účasť na MS a ME
Príloha č. 7 Rekordy 2018
 
Zápis zo zasadnutia prezídia 14.6.2018, Bratislava  Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 14.6.2018
Zápis zo zasadnutia Prezídia 20.02.2018   Prezenčná listina Prezídium 20_02_2018 Bratislava

         


                     

2017 

Zápis zo Zasadnutia Prezídia 16.12.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 16_12_2017
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 6.11.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 6_11_2017 Bratislava
Zápis z prezídia ZPS 11-12.08.2017 Spišská nová Ves  
Zapis zo zasadnutia Prezídia 10.03.2017_Bratislava   Pozvánka a prezenčná listina zo zasadnutia Prezídia 10.3.2017_Bratislava

    


 

2016

Zápis zo zasadnutia Prezídia 10_12_2016 Košice   Prezenčná listina Prezídium 10_12_2016 Košice
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 13.07.2016 Bratislava  
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 18.05.2016 Bratislava  

 


 

2015

Zápis zo zasadnutia Prezídia 24.10.2015

Zápis z mimoriadneho zasadnutia Prezídia 16.3.2015

Zápis zo zasadnutia  Prezídia ZPS 24_01_2015

2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 13_09_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_04_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 25_01_2014

2013

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_11_2013 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 29_06_2013

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 16_02_2013

2012

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 15_12_2012 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS_29_09_2012

 Zápis zo zasadnutia prezidia ZPS-03.03.2012

Zápis z mimoriadneho zasadania Prezídia 15.1.2012

2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 29.10.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 25.06.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 19.02.2011

2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 20.11.2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 16.01.2010

2009

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 04.04.2009

2008

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 22.11.2008

 Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS - 01. 03. 2008


Späť na vrch