Zápisy zo zasadnutia

Rok 2018:

 

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 08.05.2018

Rok 2017:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 20.10.2017

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 27.03.2017

Rok 2016:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 09.12.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 10.06.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 28.05.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.03.2016

Rok 2015:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 18.12.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 23.10.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 11.06.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 05.02.2015

Rok 2014:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.12.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.09.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_17.05.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_22.02.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_10.01.2014

Rok 2013:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_22.11.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_03.05.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_28.08.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_25.01.2013

Rok 2012:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_16.11.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_20.09.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_25.07.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_18.05.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_21.04.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_17_02.2012

Rok 2011:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_20_12.2011

Zápis zo zasadnutia TV ZPS_26_02.2011

Rok 2010:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS 09_10_2010

Zápis zo zasadnutia TV ZPS 11_05_2010

Zápis zo zasadnutia TV ZPS 06_03_2010

Rok 2009:

Zápis zasadnutia TV ZPS 28_02_09

Roka 2008:

Zápis zasadnutia TV ZPS_17_11_08

Zápis zasadnutia TV ZPS_27_03_08


Späť na vrch