Záznamy

 

2019 
Hlasovanie per rollam - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 23.7.2019
Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 10.5.2019 
Per rollam hlasovanie - prijatie klubu 1.PHRK za riadneho člena ZPS - 18.4.2019. 
Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - rozhodcov - 29.3.2019. 
 
 Zápisnica zo Zjazdu ZPS 9.3.2019  Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS 2019
 Zverejnenie zápisnice zo Zjazdu ZPS 9.3.2019 a všetkých príloh  
Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2019  
   
2018 
Per rollam hlasovanie - schválenie zmien v Súťažných poriadkoch - 31.1.2019 
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 15.11.2018  
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 21.5.2018  
   

Zápisnica zo zasadnutia Zjazdu Zväzu Potápačov Slovenska 17.03.2018 

zápisnica zo Zjazdu ZPS 17.3.2018 + všetky prílohy

Prezenčná listina delegáti,hostiZjazd ZPS 17_03_2018
Zápisnica z mimoriadneho Zjazdu ZPS 5_01_2018 Prezenčná listina delegáti,hostia mimoriadny Zjazd ZPS 5_01_2018
2017  
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2_06_2017 Bratislava Prezenčná listina delegati,hostia
   
2016  
Zápis zo Zjazdu ZPS 2016 Žilina Zjazd členov ZPS prezenčka
Zápis zo stretnutia klubov a individuálnych členov ZPS 7.2.2016  
   
2015  
Zápis SNEM 28.03.2015 Žilina Stanovy ZPPS a spravna rada
   
2014  

 Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 22_03 2014

 

 

2013

Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 04_05 2013

 

2012

Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 19_05_2012

 

2011

Uznesenie Zjazdu ZPS_Žilina_07-05-2011

 

2010

Uznesenie Snemu ZPS Žilina 01-05-2010

 

2009

Uznesenie Snemu ZPS Žilina 15_05_2009

 

2008

Uznesenie Zjazdu ZPS Žilina 26_04_2008


Späť na vrch