Zverejnenie Zápisnice z mimoriadneho Zjazdu ZPS 05.01.2018

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 33 ods. 3 Stanov ZPS zverejňuje Zápisnicu z rokovania Zjazdu, ktorý sa konal dňa 05.01.2018 v Ružomberku vrátane prezenčnej listiny delegátov, hostí a ostatných príloh.Zápisnica z mimoriadneho Zjazdu ZPS 5_01_2018
Prezenčná listina delegáti,hostia mimoriadny Zjazd ZPS 5_01_2018
Dodatok k Stanovám ZPS 2018 č.1.
Stanovy platné k 5_01_2018
Správa mandátovej komisie mimoriadny Zjazd 5_01_2018


Späť na vrch