Oznam pre inštruktorov technického potápania ohľadom prolongácie

Uzávierka prihlášok na prolongáciu a doškolenie inštruktorov je 16.7.2020 15,00 hod.
Po termíne nie je možné z organizačných dôvodov dodatočnú registráciu akceptovať.

Späť na vrch