Zjazd ZPS 2022 - 13.5.2023, Palcmanská Maša, Dedinky - oznam a dokumenty

Prezídium ZPS na svojom riadnom zasadnutí dňa 3.3.2023 stanovilo termín a miesto konania riadneho Zjazdu ZPS:

13.5.2023 od 12:00 hodiny

Chata Aqualand ZPS - športové a výcvikové stredisko ZPS

Palcmanská Maša 85, Dedinky

 

Predsedajúcim Zjazdu 13.5.2023 bude Ing. Roman Baláž

V súlade so Stanovami žiadame, aby členovia ZPS, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Zjazdu prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečili voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Zjazdu a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť Zväzu najneskôr 14 dní pred konaním zjazdu.
Oficiálnu pozvánku s delegačnými listami bude sekretariát ZPS posielať v predpísanom termíne.
 

Program:


Dokumenty Zjazdu:

 Zmluva 0041/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

Dokumenty, ktoré budú predmetom schvaľovania Zjazdu:

 

Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2.4.2022, Dobšinská Maša, Dedinky


Späť na vrch