Zloženie

Funkcia Titul Meno Priezvisko
 Prezident ZPS Ing.  Roman  Baláž
 Viceprezident pre športovú činnosť Mgr.  Štefan  Mika
 Čl. prezídia za komisiu PP, RP a BF Mgr.  Pavol  Vaculčík
 Čl. prezídia za OP    Radovan  Sečkár
 Čl. prezídia za trénerov  Ing.  Milan  Peřina
 Čl. prezídia za rozhodcov    Miroslav  Mavrák
 Viceprezident za technickú činnosť  Ing.  Oliver  Krajňák
 Čl. prezídia za inštruktorov   Ján Chovan
 Čl. prezídia za inštruktorov  Mgr. František  Ondrejka
 Kontrolór ZPS  Ing.  Slavomír  Slivka
 Predseda disciplinárnej  komisie  Ing.  Marián  Roško
 Predseda odvolacej  komisie  Ing.  Michal   Bizoň

Späť na vrch