Zápisy a per rollam hlasovania

 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a staršie


2023

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - online, 3.3.2023

  1. Návrh čerpania PUŠ 2023
  2. Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023
  3. SV - správa o činnosti za rok 2022 ,  ŠV ZPS - plán činnosti na rok 2023
  4. Správa o činnosti TV ZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov a schválenie šport. odborníkov rozhodcov - 6.2.2023 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov freediverov - 24.1.2023

2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov freediverov - 30.12.2022

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia - 18.12.2022

Per rollam hlasovanie - prerozdelenie príspevku klubom - 9.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia -online, 18.11.2022

Per rollam hlasovanie - úprava Smernice o poskyt.peň.odmien šport.odborníkom....-18.11.2022

Per rollam hlasovanie - vyúčtovanie MS seniorov v PP, Cali, Kolumbia 2022,refundácia vstup.poplatkov - 15.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 7.10.2022 - Chata Aqualand ZPS

prílohy zápisnice zo zasadnutia prezídia zo dňa 7.10.2022

  1. Správa ME juniorov v PP, Poznaň 2022
  2. Správa MS indoor freediving 2022 Belehrad
  3. Správa MS seniorov v PP, Cali, Kolumbia 2022
  4. Limity ŠV ZPS pre účasť na ME a MS 2023
  5. Zoznam členov CTM 2022/2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - potápačov - 28.9.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia -online, 23.9.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 4.9.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena - rozhodca/techn.čata - 2.9.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 12.7.2022 - online formou

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 31.5.2022 

Per rollam hlasovanie - čerpanie 1/2 príspevku klubom za rok 2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov zdravotníkov, potápačov, 19.4.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena športovca, 8.4.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia prezídia 2.4.2022

Per rollam hlasovanie - 1. prijatie nových členov a 2. zápis športového odborníka rozhodcu - 31.3.2022

Per rollam hlasovanie - schválenie dokumentov na predloženie Zjazdu 2022 - 23.3.2022, dokumenty sa nachádzajú na stránke Oznam a dokumenty Zjazdu ZPS 2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 1.2.2022 

Per rollam hlasovanie - 1.znovuprijatie po prerušení členstva,2.znovuprijatie s prestupom,3.prijatie nového člena - 18.1.2022

2021

Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníka rozhodcu, 2. prijatie 1 nového člena ZSP - 17.12.2021

Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníkov rozhodcov, 2. prijatie 2 nových členov ZSP - 30.11.2021

Per rollam hlasovanie - 1.úprava rozpočtu čerpania príspevku ZPS, 2. prerozdelenie príspevku15% klubom za r.2021 - 25.11.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športového odborníka I*, P.Rapan - 23.11.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športových odborníkov inštruktorov potápania - 10.11.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie klubu Sport Club DS za riadneho člena ZPS - 28.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 15.10.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 13.10.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 14.9.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športového odborníka I**, E. Kosár - 9.8.2021

Per rollam hlasovanie - 1. prijatie nových členov a 2. zápis športových odborníkov - 12.7.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie upravenej Prílohy č 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien - 24.6.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športových odborníkov rozhodcov - 24.6.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie výdavkov za právne služby - 21.6.2021, 12:00

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena a schválenie šport. odborníka rozhodcu - 21.6.2021, 10:36

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 18.6.2021, 12:00

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.6.2021 - online formou

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 18.6.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie aktualizovaného registračného poriadku - 17.6.2021, (aktualizovaný Registračný poriadok ZPS)

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 10.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.6.2021 - online formou

Per rollam hlasovanie - dokument Výročnej správy za rok 2020 na predloženie Zjazdu ZPS - 18.5.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena a schválenie športových odborníkov - 13.5.2021

Per rollam hlasovanie - odmena najšportovcov za rok 2020 - 19.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 14.4.2021 - online formou

prílohy zápisnice zo dňa 14.4.2021:

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.4.2021

Per rollam hlasovanie -preplatenie nákladov na bazén pre ragby reprezentačný tím - 22.3.2021

Per rollam hlasovanie - objednanie vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosť - chata Dedinky - 19.3.2021

Per rollam hlasovanie - Prerozdelenie finančných prostriedkov CTM ZPS 2020 - 15.3.2020

Per rollam hlasovanie - znovuprijatie za člena po prerušení členstva - 15.2.2021

Per rollam hlasovanie - odmeny reprezentantov za výkony v roku 2019 - 5.2.2021

Per rollam hlasovanie - zmena rozpočtu na r.2020 a prerozdelenie klubom - 26.1.2021 a príloha Rozpočet ZPS 2020 - upravený 26.1.2021

Per rollam hlasovanie - graf.návrh fotosteny a tlač nových plachiet do roll-up-ov - 25.1.2021

2020

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 13.12.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie reprezentantov ZPS 2020 

Per rollam hlasovanie - schválenie Prílohy č 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien - 16.11.2020 

Per rollam hlasovanie - schválenie priebežného čerpania a vyplatenia príspevku klubom za rok 2020 - 13.11.2020

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena ZPS - 26.10.2020.

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 12.10.2020.

Per rollam hlasovanie - udelenie mandátu na zastupovanie ZPS - T.Rácz, 28.9.2020

Per rollam hlasovanie - udelenie mandátu na zastupovanie ZPS - T.Rácz, 11.9.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo - 3.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 12.8.2020  
 prílohy k zápisnici zo dňa 12.8.2020  
 1. Rozpočet ZPS 2020 - upravený 12.8.2020  
 2. Aktualizovaný športový kalendár 2020 - platný od 12.8.2020  


Per rollam hlasovanie 20200602-4 - priebežné čerpanie a vyplatenie príspevku klubom za rok 2020

Per rollam hlasovanie 20200602-3- zmena v rozpočte príspevku uznanému športu

Per rollam hlasovanie 20200602-2- schválenie športových odborníkov - inštruktorov

Per rollam hlasovanie 20200602-1- zrušenie nevyužívaného bankového účtu

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 13.4.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie rekordu - 9.3.2020

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 28.2.2020, Bratislava Prezenčná listina - prezídium 28.2.2020
prílohy k zápisnici zo dňa 28.2.2020  
1. Návrh rozdelenia príspevku uznanému športu na rok 2020  
2. Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania  
3. Správa o činnosti Športového výboru za rok 2019  
4. Správa o činnosti TV ZPS 2019 + plán na rok 2020  
5. Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2019  
6. Program Zjazdu ZPS 7.3.2020  
7. Zoznam žiadostí o členstvo a zápis športového odborníka 28.2.2020  

 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS a športových odborníkov - 4.2.2020.

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo - 22.1.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadosti o členstvo - 17.1.2020

2019 

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 17.12.2019

príloha č.1: Rozpočet ZPS 2019 - navýšená suma z dotácie

 Prezenčná listina - prezídium 17.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 26.9.2019, Bratislava, v.2 - oprava preklepu v bode Rôzne d)

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 26.9.2019, Bratislava

 Prezenčná listina - zasadnutie prezídia 26.9.2019

Hlasovanie per rollam - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 23.7.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019 - v.2 - oprava v bode 13b) 31.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019

 Prezenčná listina - zasadnutie prezídia 21.5.2019

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 10.5.2019 

 

Per rollam hlasovanie - prijatie klubu 1.PHRK za riadneho člena ZPS - 18.4.2019. 

 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - rozhodcov - 29.3.2019. 

 

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019 - v2 - oprava dátumov v bode 2

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019

Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 8.2.2019
Prílohy zápisnice zo dňa 9.2.2019
Príloha č. 1: Plán o činnosti prezídia na rok 2019 
Príloha č. 2 : Plán činnosti ŠV na r.2019
Príloha č. 3 a 6: Správa o činnosti TV za rok 2018 a plán na rok 2019
Príloha č. 4: Správa o činnosti prezídia za rok 2018
Príloha č. 5:  Správa ŠV ZPS rok 2018
Príloha č. 7: Aktualizované súťažné poriadky LM a SL
Príloha č. 8:  Štatút reprezentanta ZPS
Príloha č. 9:  Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných náhrad na akciách ZPS
 
   
Per rollam hlasovanie - schválenie zmien v Súťažných poriadkoch - 31.1.2019   

 

2018

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 13.12.2018 Prezenčná listina, 13.12.2018
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 15.11.2018  
Zápis zo zasadnutia prezídia 28.9.2018 Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 28.9.2018
Prílohy zápisnice zo dňa 28.9.2018
Príloha č. 1 Vyjadrenie TV na list od p.Zápecu
Príloha č. 2 Správa ME juniorov Instanbul 2018
Príloha č. 3 Správa MS seniorov Belehrad 2018
Príloha č. 4 Správa MS Freediving Lignano 2018
Príloha č. 5 Správa ME v OP Gyekenes 2018
Príloha č. 6 Limity ŠV ZPS pre účasť na MS a ME
Príloha č. 7 Rekordy 2018
 
Zápis zo zasadnutia prezídia 14.6.2018, Bratislava  Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 14.6.2018
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 21.5.2018  
Zápis zo zasadnutia Prezídia 20.02.2018   Prezenčná listina Prezídium 20_02_2018 Bratislava

         


                     

2017 

Zápis zo Zasadnutia Prezídia 16.12.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 16_12_2017
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 6.11.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 6_11_2017 Bratislava
Zápis z prezídia ZPS 11-12.08.2017 Spišská nová Ves  
Zapis zo zasadnutia Prezídia 10.03.2017_Bratislava   Pozvánka a prezenčná listina zo zasadnutia Prezídia 10.3.2017_Bratislava

    


 

2016

Zápis zo zasadnutia Prezídia 10_12_2016 Košice   Prezenčná listina Prezídium 10_12_2016 Košice
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 13.07.2016 Bratislava  
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 18.05.2016 Bratislava  

 


 

2015

Zápis zo zasadnutia Prezídia 24.10.2015

Zápis z mimoriadneho zasadnutia Prezídia 16.3.2015

Zápis zo zasadnutia  Prezídia ZPS 24_01_2015

2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 13_09_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_04_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 25_01_2014

2013

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_11_2013 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 29_06_2013

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 16_02_2013

2012

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 15_12_2012 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS_29_09_2012

 Zápis zo zasadnutia prezidia ZPS-03.03.2012

Zápis z mimoriadneho zasadania Prezídia 15.1.2012

2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 29.10.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 25.06.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 19.02.2011

2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 20.11.2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 16.01.2010

2009

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 04.04.2009

2008

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 22.11.2008

 Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS - 01. 03. 2008


Späť na vrch