Členské príspevky a iné poplatky

Prezídium na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 15.10.2021 jednohlasne schválilo výšku členských príspevkov nasledovne:

Ročné členské príspevky :
Členské príspevky 
na rok 2023 je nutné zaplatiť  do 10.12.2022  na účet Prezídia ZPS : č.ú. SK38 1111 0000 0066 0099 9003

KLUB 50,00 EUR
Člen vo veku nad 18 rokov registrovaný prostredníctvom klubu 20,00 EUR
Člen vo veku do 18 rokov registrovaný prostredníctvom klubu 15,00 EUR
Individuálny člen 26,00 EUR
Člen vo veku nad 62 rokov registrovaný prostredníctvom klubu 5,00 EUR
Individuálny člen nad 62 rokov 6,00 EUR
Rozhodca 10,00 EUR
Poplatok za vydanie potápačského pasu 5,00 EUR
Poplatok za vydanie potápačského denníka/neoddeliteľná súčasť potápačského pasu pre potápačov 7,00 EUR

 

 


Späť na vrch