Dokumenty

Stanovy ZPS platné od 2.4.2022 - schválené MV SR 18.7.2022

Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania - 20240201 - účinná od 1.2.2024

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov-2024  - účinná od 1.2.2024

 

 

 


Rokovací poriadok ZPS platný od 29.5.2021

Registračný poriadok ZPS platný od 17.6.2021

Info povinnosť prevádzkovateľa ZPS

 

Štatút reprezentanta platný od 15.1.2020

Ceny cestovného vlak 1.trieda, 2023

Tlačivo spoluorganizátor ZPS

Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam ZPS

Disciplinárne konanie


  

 ARCHÍVNE DOKUMENTY

Ceny cestovného, vlak 1.trieda

Ceny cestovného, vlak 2.trieda

Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania -20221218 - účinná od 18.12.2022

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov-2023 - účinná od 1.1.2023

Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania - účinná od 18.11.2022

2.4.2022 - Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania - účinná od 2.4.2022

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov - účinná od 1.1.2022

Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS - účinná od 1.1.2022 do 2.4.2022

(Štatút reprezentanta ZPS platný od 1.1.2019 do 15.1.2020)

(Smernica štatút reprezentanta ZPS, platný do 31.12.2018)

Stanovy ZPS, platné od 29.5.2021 - - schválené MV SR 30.6.2021

Stanovy ZPS platné od 7.3.2020 - schválené MV SR 30.4.2020

Stanovy ZPS platné od 05.01.2018 - oprava v článku 37 - počet členov prezídia, schválené MV SR 28.2.2019

Stanovy ZPS platné od 05.01.2018

(Registračný poriadok ZPS platný do 17.6.2021) 

(Rokovací poriadok Zjazdu ZPS platný do 29.5.2021)


Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách - účinná od 1.2.2020 do 31.12.2021

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov ..... účinná od 24.6.2021 do 31.12.2021

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania - účinná od 1.2.2020 do 23.6.2021

 


 


Späť na vrch