Sieň slávy

Technický Výbor Zväzu potápačov Slovenska navrhol, dňa 03.05.2013, na udelenie:

Čestného uznania Za obetavú prácu vo Zväze potápačov Slovenska a za rozvoj potápania na Slovensku, týchto potápačov:

Gejza Žiak in memoriam,

Ing. Ladislav Sedlačko in memoriam,

Miroslav Halahija in memoriam,

Ján Varga in memoriam, 

František Kováč in memoriam,

Peter Karpiš,

Ing. Vojtech Sláčik,

Ing. Gustáv Závodský,

Emil Zápeca,

Mgr. Štefan Hummel,

Ján Chovan,

Peter Ferdinandy,

Vlado Koščo,

Richard Slatinský,

Igor Grbálik.

Zjazd ZPS 29.5.2021 schválil udelenie čestného uznania za obetavú prácu v ZPS Ing. Jozefovi Rodákovi, in memoriam


Späť na vrch