Výcvik

TV ZPS cez svoje potápačské centrá organizuje výcvik a školenia na potápačské kvalifikačné stupne:

 • potápanie so základným výstrojom ( A B C )
 • potápanie detí – junior I., II., III.
 • kvalifikácia – Základy prístrojového potápania (od 12 rokov, do 12 m)
 • kvalifikácia - CMAS  P* samostatný potápač (od 14 rokov, do 20 m)
 • kvalifikácia - CMAS  P**    plne vycvičený potápač (od 15 rokov, cez 20 m)
 • kvalifikácia - CMAS  P***  vedúci potápač (od 18 rokov)
 • kvalifikácia - CMAS  P****  - udeľuje Prezídium ZPS 

TV ZPS organizuje školenia a skúšky na inštruktorské kvalifikačné stupne:

 • M 1 – asistent inštruktora CMAS  I* (min. vek 18 rokov)
 • M 2 – inštruktor potápania s prístrojom CMAS  I** (min. vek 21 rokov)
 • M 3 – školiteľ inštruktorov  potápania CMAS  I*** (min. vek 24 rokov)

PC ZPS vykonávajú výcvik v doplňujúcich kurzoch:

 • orientácia pod vodou
 • vyhľadávanie, vyzdvihovanie
 • potápanie v noci
 • záchrana pri potápaní
 • potápanie v suchom obleku
 • potápanie pod ľadom
 • zásady vedenia malého plavidla na mori
 • obsluha vysokotlakového kompresora

Vybrané PC ZPS vykonávajú a organizujú kurzy Technického potápania:

 • NITROX BASIC
 • NITROX ADVANCE
 • TRIMIX NORMOXIC
 • TRIMIX
 • Potápanie s SCR, CCR
 • Miešanie plynov (GASBLENDER)

Špeciálne kurzy:

 • kurz UW foto a video
 • kurz servisný technik
 • kurz obsluhy dekompresnej komory
 • DAN
 • kurz prvej pomoci, KPR + O2
 • Cave Diver 1-3
 • Scooter Diver 1-3

Späť na vrch