Zápisy a per rollam hlasovania ŠV

2024

Per-rollam hlasovanie - Program LM a SL ZPS 2024 zo dňa 8.4.2024

Per-rollam hlasovanie - Reprezentácia SR ZPS, k 26.2.2024 - schválené 23.3.2024

Per-rollam hlasovanie - 28.2.2024 - Schválenie ocenenia pre najlepšieho trénera roka 2023

Zápis z on-line zasadnutia ŠV ZPS dňa 26.2.2024

2023

Per-rollam hlasovanie - 11.12.2023 - prestup Hrašková

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 24.10.2023

Per-rollam hlasovanie - 17.7.2023 - prestup Paulenková

Per-rollam hlasovanie - 7.6.2023 - prestup športovca do WD Senec

Per-rollam hlasovanie - 10.5.2023 - Úprava smernice Súťažný poriadok M SR

Per-rollam hlasovanie - Súťažné poriadky LM, SL a M SR - platné od 6.4.2023

Per-rollam hlasovanie - Reprezentácia SR 2022/2023 - schválená 6.4.2023

Per-rollam hlasovanie - 3.3.2023 - Správa o činnosti ŠV za rok 2022

Per-rollam hlasovanie - Schválenie prestupov do klubu Water Dragon Senec - 31.1.2023

2022

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 14.12.2022

 

Per-rollam hlasovanie - Reprezentácia SR 2022/2023 - schválená 2.11.2022

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 7.10.2022

Per-rollam hlasovanie - doplnenie Športového výboru o člena za kom. rozhodcov, 27.9.2022

Per-rollam hlasovanie - Vyúčtovanie ME Jun. 2022 v PP, Poznan -11.8.2022

Per-rollam hlasovanie - Reprezentácia SR 2021/2022 - schválená 20.5.2022

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 2.4.2022

Per-rollam hlasovanie - 23.3.2022 - Úprava smerníc

 

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 16.3.2022

Per-rollam hlasovanie - Program LM a SL ZPS platný pre rok 2022

Per-rollam hlasovanie - Reprezentácia SR 2021/2022 - schválená 3.2.2022

Per-rollam hlasovanie - 1. aktualizácia športového kalendára ZPS 2022 - platná od 27.1.2022

2021

Per-rollam hlasovanie - 21.12.2021 - Nákup bójí pre DPP

Per-rollam hlasovanie - zo dňa 17.12.2021 - Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, ce

Per-rollam hlasovanie - 17.12.2021 - Športový kalendár ZPS na rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 25.11.2021

 

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 13.10.2021 

 

Per-rollam hlasovanie - Zmena v Propozíciách M SR 2021 - Kategórie, zo dňa 30.9.2021

Per-rollam hlasovanie - Dočasná zmena súťažného poriadku M SR pre rok 2021 - 22.9.2021

Per-rollam hlasovanie - Prestup P. Kissová 31.8.2021

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 3.8.2021

Per-rollam hlasovanie - refundácie nákladov na MS pre A. Slišková 11.8.2021

Per-rollam hlasovanie - Prestup športovcov z VS ZV do ŠK Kraken Zvolen zo dňa 23.6.2021

Per-rollam hlasovanie - prestup K. Debnárová do SW Zvolen - zo dňa 23.6.2021

Per-rollam hlasovanie - Prestup E. Lacenová, z VS ZV do SK Kraken ZV 25.5.2021

 

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 27.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 23.3.2021

Per-rollam hlasovanie - 2. aktualizácia športového kalendára ZPS 2021 - platná od 24.2.2021

Zápis - Online zasadnutie komisie pre freediving - 17.2.2021

Per-rollam hlasovanie - Odmena pre Z. Hraškovú za svetový rekord - 29.1.2021

Per-rollam hlasovanie - 1. aktualizácia športového kalendára ZPS 2021 - platná od 29.1.2021

Per-rollam hlasovanie - Schválenie Správy o činnosti Š v r. 2020

Správa o činnosti ŠV za rok 2020

Plán činnosti ŠV na rok 2021

2020

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 17.12.2020

Per-rollam hlasovanie - Zoznam reprezentantov SR 2020 

Per-rollam hlasovanie 2.10.2020 - Prestup

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 19.9.2020

Hlasovanie per rollam 28.8.2020 - Zmena miesta konania 2.kola LM a SL

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 12.8.2020 

Per-rollam hlasovanie - Zmena termínu konania M SR 2020 zo dňa 29.7.2020

Per rollam hlasovanie - schválenie prestupov zo dňa 18.6.2020

Per-rollam hlasovanie - dodatočné schválenie rekordu L. Častven zo dňa 9.3.2020

Per rollam hlasovanie - schválenie aktualizácie športového kalendáru 2020

Per rollam hlasovanie - postaršovanie štafiet, 400mBF pre A,B zo dňa 5.3.2020

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 15.1.2020

prílohy:

1. Štatút ŠV platný od 15.1.2020

2. Štatút reprezentanta platný od 15.1.2020

3. Prerozdelenie CTM 2019

4. Program LM a SL platný od 15.1.2020

2019

Zápisnica zo zasadnutia ŠV 12.12.2019

prílohy:

Kalendár 2020

Plán činnosti - OP 2020 

Plán činnosti - UW rugby 2020

Plán činnosti - Freediving 2020

Rozpočet ZPS 2019 - navýšená suma z dotácie

 


 

Hlasovanie ŠV per rollam 31.3.2019 - nákup stopiek

Zápis zo ŠV 02.05.2019

Zápis zo Šv ZPS - 09.10.2019 

 


 

2018

Správa ŠV ZPS rok 2018

Zápis zo Šv ZPS 21.12.2018 - 

Zápis zo Šv ZPS - 28.09.2018 - Bratislava -  Limity ŠV ZPS pre účasť na MS a ME 

Zápis zo ŠV ZPS 23.06.2018 - Senec  Prezenčná listina Šv Senec

Zápis zo ŠV ZPS - 20.02.2018

Hlasovanie ŠV - PER ROLLAM - 21.01.2018

 


 

2017

Zápis zo ŠV 24.11.2017 - Šaľa 

 

2016

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 21.11.2016

Zápis zo zasadnutia ŠV 23.09.2016

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 18.01.2016

 

2015

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 21.09.2015

Zapis zo zasadnutia SV ZPS 23_05_2015

 

2014

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 22_12_2014

Zapis zo zasadnutia SV ZPS 28_07_2014

 

2013

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 05_10_2013

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 01_06_2013

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 09_03_2013

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 26_01_2013

Zápis zo zasadanie ŠV ZPS 25_11_2012

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 06_10_2012

Zápis zo zasadntia  ŠV ZPS 03_03_2012

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 07_01_2012

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 08_10_2011

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 28_05_2011

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 26_02_2011

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 27_11_2010

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 10_04_2010

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 19.12.2009

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 08.05.2009

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 26.09.2009

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 29.11.2008

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 13.09.2008

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS_23.02.2008


Späť na vrch