Členské príspevky a iné poplatky

Prezídium na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 26.9.2019 jednohlasne schválilo výšku členských príspevkov nasledovne:

Ročné členské príspevky :
Členské príspevky 
na rok 2021 je nutné zaplatiť  do 10.12.2020  na účet Prezídia ZPS : č.ú. SK3811110000006600999003

KLUB..............................50,00 EUR

Člen vo veku nad 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..........................20,00 EUR

Člen vo veku do 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu .............................13,00 EUR

Individuálny člen ................26,00 EUR

Člen vo veku nad 62 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..............................5,00 EUR

Individuálny člen nad 62 rokov ....................6,00 EUR

Rozhodcovia ................................5,00 EUR

 

Poplatok za vydanie potápačského pasu............................................................ 5,00 EUR

Poplatok za vydanie potápačského denníka/neoddeliteľná súčasť potápačského pasu ......7,00 EUR


Späť na vrch