Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

Kurz inštruktor pre poskytovanie prvej pomoci kyslíkom (O2)

Termín kurzu 21.03.2020 od 09:00 hod. - 15:00 hod. Miesto kurzu Spišská Nová Ves (upresní sa záujemcom podľa počtu zúčastnených). Záujemcovia nech sa prihlásia mailom najneskôr do 08.03.2020. Prihlášky posielajte tajomníčke technického výboru na mail: sectc@zps-diving.sk

 

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie:

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Prolongácia inštruktorského oprávnenia:

Žiadosť o prolongáciu + foto prvej dvojstrany potápačskeho pasu kde je uvedené meno, dátum narodenia, číslo pasu a foto.

 

Termín skúšok : 07.-09.06.2019

Miesto:                           Teoretická časť – Sp. Nová Ves, PC OK Divers

                                      Praktická časť – Bazén Preveza SNV, Tornaľa – Kráter

Poplatky:                    I* - 150€

                                  I** - 400€

                                  I*** - 600€

Podmienky zaradenia ku skúškam:

Zdokladovanie asistenčnej činnosti pri výcviku v PC minimálne 1 rok pre I*, pre I** min. 2 roky, pre I*** min. 150 vycvičených potápačov P*-P*** vrátane špecializácií, úhrada faktúry vystavenej na meno uchádzača /nie je možné vystaviť faktúru na firmu/, platná lekárska prehliadka - nie staršia ako rok. 

Výstroj ku skúškam:     

Kompletná potápačská výstroj, min. 15L 200bar fľaša, min. 7L  zálohová fľaša/stage/ustrojená s automatikou s manometrom, ABC – bazén + deko bója.

 

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Tatiana Nazadová
0949 / 674 462, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

Kalendár akcii Technického výboru ZPS na rok 2019

  • 05.01.2019 - Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Sp. Nová Ves, participácia s OK Divers, LE Divers

 

  • Máj 2019 - Eko – Bukovec participácia s PC Košice

 

  • Jún 2019  - Spoznaj čaro sveta pod vodnou hladinou /introponory pre rodičov s deťmi/ - krytá plaváreň, Sp. Nová ves, participácia                  s OK Diver a LE Divers

 

  • Október 2019 - Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky

                                    Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody

                                              

  • 29.12.2019 - Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou – krytá plaváreň Sp. Nová Ves,            participácia s OK Divers a LE Divers

 

 


Späť na vrch