Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

 

Prolongácia a doškolenie inštruktorov:

Žiadosť o prolongáciu + foto prvej dvojstrany potápačskeho pasu kde je uvedené meno, dátum narodenia, číslo pasu a foto.

Miesto: Chata Dedinky - Palcmanská Maša

Termín 23. - 25.07. 2021

Poplatky:

40€ /ubytovanie/

100€ Prolongácia /na 5 rokov/

25€ ID karta

Uzávierka prihlášok na prolongáciu a doškolenie inštruktorov je 16.7.2020 15,00 hod.
Po termíne nie je možné z organizačných dôvodov dodatočnú registráciu akceptovať.

 

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie**:

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

 

Poplatky:                    I* - 150€

                                  I** - 400€

                                  I*** - 600€

Podmienky zaradenia ku skúškam:

Zdokladovanie asistenčnej činnosti pri výcviku v PC minimálne 1 rok pre I*, pre I** min. 2 roky, pre I*** min. 150 vycvičených potápačov P*-P*** vrátane špecializácií, úhrada faktúry vystavenej na meno uchádzača /nie je možné vystaviť faktúru na firmu/, platná lekárska prehliadka - nie staršia ako rok. 

Výstroj ku skúškam:     

Kompletná potápačská výstroj, min. 15L 200bar fľaša, min. 7L  zálohová fľaša/stage/ustrojená s automatikou s manometrom, ABC – bazén + deko bója.

 

 

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Tatiana Nazadová
0949 / 674 462, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

Kalendár akcii Technického výboru ZPS na rok 2021

 

                                               Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Sp. Nová Ves,

                                               participácia s PC OK Divers a PC LE Divers

 23. - 25.07.2021                      Kurz Inštruktor CPR + O2, Spišská Nová Ves

                                               General Assembly CMAS Rím

                                               Ekológia Liptovská Mara participácia s PC RK*

05.06.2021                              Eko – Bukovec participácia s PC Košice *

                                               Ekopotápač – Lom Kraľovany participácia s PC Martin*

                                               Egypt - Kurz a skúšky inštruktorov – vrakové a technické potápanie

                                               Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša, participácia s 

                                               Pc OK Divers a PC LE Divers + klub Vodnár*

                                               Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody *

                                               Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou – krytá plaváreň Sp. Nová Ves,                                                   participácia s OK Divers a LE Divers + klub Vodnár

 

*Dotované akcie maximálne do výšky 150€

 **Uskutočnenie školení a eko akcií je závislé od protipandemických opatrení, ktoré sú aktuálne v platnosti v čase ich konania.

 


Späť na vrch