Úvodník

 

Technický výbor je normotvorný a výkonný orgán ZPS, ktorý zabezpečuje a organizuje oblasť potápačského výcviku, vzdelávania a súvisiacich aktivít potápačských činností členov ZPS.

Pre výcvik a vzdelávaciu činnosť v odbornostiach potápania a súvisiacich činností má akreditáciu MŠVVaŠ - SR číslo 2015-19332/57575:4-30AA s expiráciou 3.11.2020.

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/

 

Výcvik uskutočňuje prostredníctvom Potápačských centier ZPS  (PC ZPS) v súlade s Výcvikovými smernicami ZPS, platnou legislatívou STN EN ISO 24802-1 (95 5006) a STN EN 1098-3 v certifikačnom systéme CMAS.

TV sa zaoberá týmito odbornými činnosťami:

  1. výcvik
  2. rekreačné potápanie
  3. ekológia a ochrana životného prostredia
  4. film, foto, propagácia činnosti ZPS/CMAS
  5. profesijne a pracovné potápanie
  6. a iné

Späť na vrch