Antidoping

V súlade s novelou Zákona o športe platnou od 1.1.2020 podľa § 8 sa odseku 6 písmena c) ZPS zabezpečuje vzdelávanie v oblasti antidopingu v radoch ako športovcov tak aj trénerov a ostatných funkcionárov formou individuálneho prístupu k informáciám o antidopingu pripravovaných Antidopingovou agentúrou SR - sprístupnenie všetkých informácií, ktoré SADA poskytuje či už na svojej stránke (https://www.antidoping.sk/) alebo posiela mailovou formou na adresu ZPS.

SADA (Slovenská antidopingová agentúra) pripravila viacero E-learning programov.

Na úvodnej stránke https://www.antidoping.sk/e-learning/ je možné si vybrať z viacerých možností. 

Kurz Elektronické vzdelávanie SADA, ktorý vypracovala SADA a je v slovenskom jazyku, je povinný pre všetkých reprezentantov a trénerov ZPS.

Po jednoduchom vytvorení účtu https://sada.triagonal.net/online/login/signup.php? je potrebné prejsť si online kurz - vypočuť si a prečítať jednotlivé stránky pripravenej prezentácie kurzu a v závere absolvovať test.

2023 

Vzdelávanie v antidopingu na platforme Triagonal SADA -   S K O N Č I L O 31.1.2023 !! 

Vzdelávanie v antidopingu od 1. februára 2023 pokračuje na ADEL platfome už aj v sloveskom jazyku. Krátky návod na registráciu a vstu do kurzu:

ADEL e-learning - návod na vstup do kurzu

Antidopingový podcast SADA 1- iónové nápoje

Podcasty SADA

Cenník vzdelávacích prednášok SADA - platný na rok 2023

2022

Podcast Antidopingovej agentúry SADA: Link na buzz sprout: https://www.buzzsprout.com/1310941/10172246  

Webinár Prezentácia NŠZ 2022 AM

Webinár Prezentácia NŠZ 2022

Webinár Glukokortikoidy zmena 2022 

Zoznam zakázaných látok 2022

Zmeny v zozname zakázaných látok a metód 2022

2021

SADA - Príručka pre športovca

Zoznam zakázaných látok 2021

ZPS antidopingový plán na rok 2021 - v súlade s požiadavkami ADA.

 


Späť na vrch