Zjazd ZPS - predkladané dokumenty a zápisy

 

2022

Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2.4.2022, Dobšinská Maša, Dedinky

Zverejnenie zápisnice zo Zjazdu ZPS 2.4.2022, Dobšinská Maša, Dedinky  Prezenčná listina - Zjazd ZPS, 2.4.2022
Pozvánka na Zjazd ZPS 2.4.2022
Oznam a dokumenty Zjazdu ZPS, 2.4.2022
2021
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 29.5.2021, Žilina  Prezenčná listina - Zjazd ZPS, 29.5.2021
Zverejnenie zápisnice zo Zjazdu ZPS 29.5.2021  
Oznam a dokumenty Volebného Zjazdu ZPS 29.5.2021
2020
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 7.3.2020, verzia 2 - zapracované pripomienky do bodov 9 a 11 Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS 2020
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 7.3.2020  
Zverejnenie zápisnice zo Zjazdu ZPS 7.3.2020 spolu s prílohami  
Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2020  
2019 
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 9.3.2019  Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS 2019
Zverejnenie zápisnice zo Zjazdu ZPS 9.3.2019 a všetkých príloh  
Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2019  
2018 

Zápisnica zo zasadnutia Zjazdu Zväzu Potápačov Slovenska 17.03.2018 

zápisnica zo Zjazdu ZPS 17.3.2018 + všetky prílohy

Prezenčná listina delegáti,hostiZjazd ZPS 17_03_2018
Zápisnica z mimoriadneho Zjazdu ZPS 5_01_2018 Prezenčná listina delegáti,hostia mimoriadny Zjazd ZPS 5_01_2018
2017  
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2_06_2017 Bratislava Prezenčná listina delegati,hostia
2016  
Zápis zo Zjazdu ZPS 2016 Žilina Zjazd členov ZPS prezenčka
Zápis zo stretnutia klubov a individuálnych členov ZPS 7.2.2016  
2015  
Zápis SNEM 28.03.2015 Žilina Stanovy ZPPS a spravna rada
2014  

 Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 22_03 2014

 

 2013

Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 04_05 2013

2012

Zápis MIMORIADNY ZJAZD a SNEM ZPS 19_05_2012

 2011

Uznesenie Zjazdu ZPS_Žilina_07-05-2011

 2010

Uznesenie Snemu ZPS Žilina 01-05-2010

 2009

Uznesenie Snemu ZPS Žilina 15_05_2009

 2008

Uznesenie Zjazdu ZPS Žilina 26_04_2008


Späť na vrch