Jozef Dobrotka 1st Memorial - Underwater orienteering

Slovak Divers Association is delighted to invite you to Jozef Dobrotka 1st Memorial in underwater orienteering which will take place at Zlaté Piesky Lake in Bratislava on June 10th – 12th 2016.

We agreed on this date to utilize the transfer between 2nd round of World Championship at Lake Jesenice/CZ and 3rd round of World Championship at Lake Csepel/HUN. We hope you will participate and after many years you experience the atmosphere in Bratislava, the Slovak capital.

The event is dedicated to the memory of Slovak Divers Association veteran who dedicated his entire life to sports diving. Jozef Dobrotka was a member of KŠP Neptun club where he started his sportsman career. He was multiple recordman and Slovak champion. After terminating his active career he devoted himself to coaching and managing KŠP Neptun club. He was General Secretary and a member of sports committee at Slovak Divers Association for many years. He acted as Slovak representation coach in underwater orienteering (1993 – 2005) and we thank him for bringing us to this incredible sport. Honor his memory. 1948 - †2007.

"Zväz potápačov Slovenska, si vás dovoľuje pozvať na 1. ročník Memoriálu Jozefa Dobrotku v orientačnom potápaní, ktorý sa usku- toční na jazere Zlaté piesky v Bratislave, v termíne 10. - 12. júna 2016.

Pre tento dátum sme sa rozhodli, aby ste využili transfer medzi 2. kolom Svetového pohára na jazere Jesenice/Česká republika a 3. kolom Svetového pohára na jazere Csepel/Maďarsku. Veríme, že sa nášho podujatia zúčastníte a po dlhých rokoch opäť zažijete atmosféru Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.

Celé podujatie je venované spomienke na dlhoročného člena Zväzu potápačov Slovenska, ktorý športovému potápaniu venoval celý svoj život. Jozef Dobrotka bol členom KŠP Neptun, kde začal svoju pretekársku činnosť. Bol viacnásobným rekordérom a majstrom Slovenska. Po ukončení športovej kariéry sa venoval riadeniu klubu KŠP Neptun a trénerskej činnosti. Dlhé roky vo Zväze potápačov Slovenska pracoval ako generálny sekretár a člen športovej komisie. Bol našim reprezentačným trénerom v orientačnom potápaní (1993 - 2005) a jemu vďačíme, že nás priviedol k tomuto úžasnému športu. Česť jeho pamiatke. 1948 - † 2007"


Official Documents: 

Propositions JD_Memorial UWO 2016  

Propozície 1.memoriál Jozefa Dobrotku 2016 SVK


Späť na vrch