Kontakty

 

Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž

0908 / 777 724, Roman.Balaz@bauermedia.sk

Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika


0902 / 642 592, stefanmika@gmail.com

Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák    
    
0903 / 711 407, technical_diving@okpfaff.sk

Čl. prezídia za TV - Mgr.František Ondrejka

0905 893 618, ubatuba@pobox.sk

Čl. prezídia za TV - Ján Chovan

0905 / 971 755, ajkrby@ajkrby.sk

Čl. prezídia za ŠV -Mgr.Pavol Vaculčík

0903 649 948, palo.vaculcik@gmail.com

 Čl. prezídia za ŠV -Ing.Milan Peřina

0903 566 286, pcprakza@gmail.com 

Čl. prezídia za ŠV - Ing. Dušan Úradník

0903 222 060, dusan.uradnik@gmail.com 

Čl. prezídia za rozhodcov - Marián Bado

0904 625 798, bado.marian@gmail.com

Kontrolór ZPS -Ing.Slavomír Slivka
0903/967 284,kontrolor@zps-diving.sk

Sekretariát ZPS - Mgr.Zuzana Žecová

0918 / 737 877, zps@zps-diving.sk


Späť na vrch