Nový zákon o športe - definícia športového odborníka

Keďže sa na nás stále častejšie obraciate so skutočnosťou (inštruktori), že príslušné živnostenské úrady Vám nechcú predlžiť živnosť. prikladáme link s odborným výkladom danej problematiky:

http://www.ucps.sk/FAQ_sportovi_odbornici

 

 


Späť na vrch