Rozhodcovia a dobrovoľníci ZPS

 Zoznam rozhodcov ZPS - dobrovoľníci:

Dobrovoľníci ZPS - 20230928

Dobrovoľníci ZPS - 20230211

 

Zoznam rozhodcov ZPS 2023

 

Zoznam rozhodcov ZPS 2022

Zoznam rozhodcov ZPS 2021

Zoznam rozhodcov ZPS 2020

Zoznam rozhodcov ZPS 2019

Zoznam rozhodcov ZPS 2018

 

Prideľovanie rozhodcovských tried:

IV. trieda - noví záujemcovia (členovia ZPS s podpísanou dobrovoľníckou zmluvou a predloženou žiadosťou o zápis športového odborníka)

III.trieda - po absolvovaní 5 pretekov ako rozhodca IV. triedy 

II. trieda - po absolvovaní 10 pretekov ako rozhodca III. triedy 

I. trieda - po absolvovaní 15 pretekov ako rozhodca II. triedy + z toho 3x vo funkcii Hlavný rozhodca

 

 

Plán činnosti komisie rozhodcov na rok 2024

Správa o činnosti komisie rozhodcov za rok 2023 

Správa zo školenia rozhodcov 2023, v Modre

Komisia rozhodcov - správa o činnosti v r.2022 a plán na rok 2023

Komisia rozhodcov - správa o činnosti v r.2021 a plán na rok 2022

Komisia rozhodcov - správa o činnosti 2020 a plán činnosti na rok 2021

Správa zo školenia rozhodcov v Smoleniciach, 2019

Zapis zo zasadnutia Zboru rozhodcov ZPS 10.11.2012 v Trenčíne

Zápis zo zasadania rozhodcovskej komisie ZPS 1_02_2014 v Bratislave 

Správa predsedu komisie rozhodcov Európske hry BAKU 2015

 


Späť na vrch