Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša

Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša spojenú s varením gulášu,  ktorú každoročne organizuje TV ZPS sa presúva na dňa  28. 10. 2023.


Späť na vrch