Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*- I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Predbežný termín je prvý októbrový víkend 2021 t.j. 39. týždeň. Prihlášky poprosím zasielať do 15.09.2021Po termíne nie je možné z organizačných dôvodov dodatočnú registráciu akceptovať.


Späť na vrch